• Guzik K. Regulacja syntezy DNA w hodowlanych in vitro hepatocytach i komórkach wątrobiaka szczura.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1987,z. 15: 175-184.
  • Guzik K. Zależność ekspresji fenotypowej chondrocytów od warunków hodowli in vitro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1987, z. 16: 65-75.
  • Kajstura J.  Ewolucja populacji komórek nowotworu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1987, z. 14: 105-109.
  • Pietrzkowski Z. Cytoszkielet a mitogenne działanie czynników wzrostowych. Post. Biochem. 1987, 33: 501-514.
  • Pietrzkowski Z. Znaczenie cytoplazmatycznego pH w mechanizmie działania czynników wzrostu na komórki w hodowli in vitro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1987, z. 15: 147-151.
  • Reiss K. Fuzja błon komórkowych w procesach biologicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej. 1987, z. 15: 167-174.
  • Reiss K. Ekspresja genów kinazy kreatynowej podczas różnicowania mioblastów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1987, z. 16: 57-63.