• Kajstura J. Współzależność między organizacją mikrofilamentów i metabolizmem komórek niemięśniowych. Postępy Biologii Komórki 1990, 17: 55-70.
  • Kajstura J., Pietrzkowski Z. and Reiss K. Cytochalasin-B induced depolimerisation of F-actin in chick embryo fibroblasts is dependent on cell density and anchorage to substratum. Folia Histochem. Cytobiol. 1990, 28: 27-34.
  • Korohoda W. Effect of electric field on cell movement. Tenth School on Biophysics of Membrane Transport. School Proceedings, Poland, May 4-13, 1990.
  • Reiss K. Wpływ insuliny na zachowanie się mioblastów w hodowli. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Biologii Molekularnej 1990, z.18: 131-136.
  • Reiss K., Kajstura J. and Korohoda W. The insulin signal initiating cellular differentiation is preserved by chick embryo myoblasts incubated at 2 degrees C. Eur. J. Cell Biol. 1990, 53(1): 42-7.
  • Wójciak E. and Korohoda W. Ehrlich ascites tumour cells show tissue-specific adherence and modify their shape upon contact with embryonic fibroblasts and myotubes. J. Cell Sci. 1990, 97(3): 433-8.