• Czyż J. Contact guidance of the cells. Postępy Biologii Komórki 1993, 20 (suppl. 2): 125-133.
  • Korohoda W. Badania migracji komórek – wątpliwości i trudności interpretacji. Postępy Biologii Komórki 1993, 20: 3-16.
  • Korohoda W., Pietrzkowski Z. and Reiss K. Chloramphenicol, an inhibitor of mitochondrial protein synthesis, inhibits myoblast fusion and myotube differentiation. Folia Histochem. Cytobiol. 1993, 31(1): 9-13.
  • Korohoda W., Michalik M., Pietrzkowski Z. and Zaporowska-Siwiak E. Addition of iron and zinc complexes to Eagle's Minimal Essential Medium is sufficient to induce and support the proliferation of B16 melanoma cells. Folia Histochem. Cytobiol. 1993, 31(1): 3-7.
  • Korohoda W., Michalik M. and Zaporowska-Siwiak E. Reversible inhibition of growth of B16 melanoma cells by decreased amino acid nutrition. Folia Histochem. Cytobiol. 1993, 31(2): 67-70.
  • Madeja Z. Wpływ estrów forbolu na ruchy komórek zwierzęcych. Postępy Biologii Komórki 1993, 20 (suppl 2): 135-141.
  • Michalik M. Ruchy wewnątrzkomórkowe granul barwnikowych w chromatoforach i komórkach melanoma. Postępy Biologii Komórki 1993, 20 (suppl 2): 113-124.
  • Pierzchalska M. Pęseta optyczna – nowe narzędzie do badania systemów ruchowych komórek. Postępy Biololgii Komórki 1993, 20(suppl. 2): 17-22.
  • Stępień E. Elektrotaksje i kierunkowy wzrost neuronów w polu elektrycznym. Postępy Biologii Komórki 1993, 20(suppl. 2): 143-156.