• Drukała J. and Sroka J. Large-scale cultures of animal and human cells in biotechnology. Postępy Biologii Komórki 1994, 21(3): 61-72.
  • Korohoda W. Biophysics of membrane transport. Twelfth School on Biophysics of Membrane Transport. Poland, Kościelisko - Zakopane, May 4-13, 1994.
  • Korohoda W., Michalik M. and Pierzchalska M. Benzamide-induced changes in the actin cytoskeleton in human skin fibroblasts. Cell Biol. Int. 1994, 18(8): 791-796.
  • Korohoda W., Wójciak B. and Bereiter-Hahn J. An improved method for the isolation of cells from tissues: prevention of cell rounding enhances spreading and locomotion of keratinocytes (epitheliocytes). Folia Histochem. Cytobiol. 1994, 32(1): 25-30.
  • Korohoda W. and Czyż J. Efficacy of the Frame and Hu mathematical model for the quantitative analysis of agents influencing growth of chick embryo fibroblasts. Folia Histochem. Cytobiol. 1994, 32(2): 113-8.
  • Korohoda W. and Madeja Z. Wprowadzanie cząsteczek do komórek w drodze odwracalnej perforacji błon. Postępy Biologii Komórki 1994, 21 (suppl. 3): 89-95.
  • Michalik M. Wprowadzanie makrocząsteczek do komórek przez fuzję z liposomami i cieniami erytrocytów. Postępy Biologii Komórki 1994, 21 (suppl. 3): 97-118.
  • Pierzchalska M. Miozyny Dictyostelium discoideum – przykład badania funkcji białka metodą ukierunkowanej mutagenezy. Postępy Biologii Komórki 1994, 21(suppl. 3)