• Garlicki M, Kolcz J., Rudziński P., Kapelak B., Sadowski J., Wójcik S., Pietrzyk E., Frasik, Drukała J. and Dziatkowiak A. Myocardial protection for transplantation. Transplantation Proceedings 1999, 31(5): 2079-83.
  • Grebecki A, Korohoda W. Karl-Ernst Wohlfarth-Bottermann (1923-1997). Acta Protozool 1998, 37 (1): 1-3.
  • Kołcz J., Drukała J., Jurkiewicz A., Pfitzner R., Garlicki M., Czyż J. and Korohoda W. Effects of cyclosporin A on contractile activity and cytoskeleton in chick embryo cardiomyocytes. Biochem Cell Biol . 1999, 77(2): 133-40.
  • Sţępień E., Stanisz J. and W. Korohoda. Contact guidance of chick embryo neurons on single scratches in glass and on underlying aligned human skin fibroblasts. Cell Biol. Int. 1999, 23(2): 105-16.