• Boheler K.R., Czyż J., Tweedie D., Yang H.-T., Anisimov S.V. and Wobus A.M. Differentiation of pluripotent embryonic stem cells into cardiomyocytes. Circ. Res. 2002, 91, 189-201.
 • Cieślik K., Drukała J. and Korohoda W. Hodowane in vitro komórki skóry – doświadczenia własne oraz przegląd piśmiennictwa. Magazyn Medyczny 2002, 70(1): 140-144.
 • Drukała J and Sporniak-Tutak K. Application of research results of tissue engineering in wound healing. Przegl. Lek. 2002, 59(10): 862-866.
 • Kołcz J., Rajwa B., Drukała J., Dobrucki J., Korohoda W. and Malec E. Three-dimensional visualization of connexin 43 on the human cardiomyocytes. Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol. 2002, 10(3): 247-252.
 • Korohoda W. Inżynieria komórkowa I tkankowa na początku XXI wieku – nowe nadzieje I nowe zagrożenia. Polska Akademia Umiejętności, Prace komisji zagrożeń cywilizacyjnych 2002, tom 5, 123-137.
 • Korohoda W., Madeja Z. and Sroka J. Diverse chemotactic responses of Dictyostelium discoideum amoebae in the developing (temporal) and stationary (spatial) concentration gradients of folic acid, cAMP, Ca 2+ and Mg2+ . Cell Motil. Cytoskeleton 2002, 53: 1-25.
 • Kucia M. and Drukała J. Cell cultures for transplantation – stem cells. Postępy Biologii Komórki 2002, 29: 257-268.
 • Libura J., Drukała J., Majka M., Tomescu O., Navenot J.M., Kucia M., Marquez L.,Peiper S.C., Barr F.G., Janowska-Wieczorek A. and Ratajczak M.Z. CXCR4-SDF-1 signaling is active in rhabdomyosarcoma cells and regulates locomotion, chemotaxis, and adhesion. Blood 2002, 100(7): 2597-2606.
 • Madeja Z. and Sroka J. Contact guidance of Walker carcinosarcoma cells by the underlying normal fibroblasts is inhibited by RGD-containing synthetic peptides. Folia Histochem. Cytobiol. 2002, 40(3): 251-60.
 • Sroka J., Madeja Z., Michalik M., Przestalski S. and Korohoda W. Folic acid, ascorbic acid and sodium selenite restore the motility of Dictyostelium discoideum inhibited by triethyllead. Toxicology 2002, 180: 275-292.
 • Sroka J., von Gunter M., Dunn G.A. and Keller H.U. Phenotype modulation in non-adherent and adherent sublines of Walker carcinosarcoma cells: the role of cell-substratum contacts and microtubules in controlling cell shape, locomotion and cytoskeletal structure. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2002, 34(7): 882-99.
 • Tutak M. and Drukała J. Mechanizmy molekularne w odontogenezie i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej. Czasopismo Stomatologiczne 2002, LV,6: 352-358.