• Bandura L., Drukała J., Wolnicka-Glubisz A., Björnstedt M. and Korohoda W. Differential effects of selenite and selenate on human melanocytes, keratinocytes, and melanoma cells. Biochem. Cell. Biol. 2005, 83(2): 196-211.
 • Cieślik K., Witkowski W., Drukała J., Waligórska A. and Puchała J. Biotechnologiczne opatrunki i żywe substytuty skóry- przegląd i współczesne możliwości zastosowania. Leczenie Ran 2005, 2(3): 71-83.
 • Czyż J., Guan K., Zeng Q. and Wobus A.M. Loss of beta 1 integrin function results in upregulation of connexin expression in embryonic stem cell-derived cardiomyocytes. Int. J. Dev. Biol. 2005, 49(1): 33-41.
 • Czyż J., Madeja Z., Irmer U., Korohoda W. and Hülser D.F. Flavonoid apigenin inhibits motility and invasiveness of carcinoma cells in vitro. Int. J. Cancer. 2005, 114(1): 12-18.
 • Drukała J., Zarzecka J., Gojniczek K., Waligórska A., Zapała J. and Korohoda W. Comparison of proliferation and motile activity between human keratinocytes isolated from skin and oral mucosa. Folia Biol. (Krakow) 2005, 53(1-2): 21-28.
 • Knychalska-Karwan Z. and Drukała J. Stem cells and the oral cavity. Magazyn Stomatologiczny 2005, 175(1): 16-17.
 • Knychalska-Karwan Z., Pawlicki R. and Drukała J. Apoptosis and the oral cavity. Magazyn Stomatologiczny 2005, 175(2): 43-46.
 • Kołcz J., Drukała J., Bzowska M., Rajwa B., Korohoda W. and Malec E. The expression of connexin 43 in children with Tetralogy of Fallot. Cell. Mol. Biol. Lett. 2005, 10(2): 287-303.
 • Krzysiek-Mączka G. Wpływ steroidów na komórki skóry; ich rola w wybranych schorzeniach skóry i procesie gojenia ran. Przegląd Lekarski 2005, 62(3): 181-187.
 • Madeja Z., Sroka J., Nyström C., Björkhem-Bergman L., Nordman T., Damdimopoulos A., Nalvarte I., Eriksson L.C., Spyrou G., Olsson J.M. and Björnstedt M. The role of thioredoxin reductase activity in selenium-induced cytotoxicity. Biochem. Pharmacol. 2005, 69(12): 1765-72.
 • Miękus K., Czernik M., Sroka J., Czyż J. and Madeja Z. Contact stimulation of prostate cancer cell migration: the role of gap junctional coupling and migration stimulated by heterotypic cell-to-cell contacts in determination of the metastatic phenotype of Dunning rat prostate cancer cells. Biol. Cell. 2005, 97(12): 893-903.
 • Nikolova T., Czyż J., Rolletschek A., Błyszczuk P., Fuchs J., Jovtchev G., Schuderer J., Kuster N. and Wobus A.M. Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic stem cell-derived neural progenitor cells. FASEB J. 2005, 19: 1685-1688.
 • Sędek Ł. and Michalik M. Nowe badania nad saponinami ujawniają ich liczne lecznicze właściwości. Kosmos 2005, 54: 345-356.
 • Zapała J., Zarzecka J. and Drukała J. Rola keratynocytów w zachowaniu ciągłości nabłonka błony śluzowej jamy ustnej. Część I. Przegl. Lek. 2005, 62(1): 72-75.
 • Zarzecka J., Zapała J. and Drukała J. Rola keratynocytów w zachowaniu ciągłości nabłonka błony śluzowej jamy ustnej. Część II. Przegl. Lek. 2005, 62(8), 785-789.
 • Zarzecka J., Zapała J. and Drukała J. Rekonstrukcja błony śluzowej jamy ustnej w świetle osiągnięć inżynierii tkankowej. Implantoprotetyka 2005, 2(18): 21-26.