• Tarnowski M, Grymula K, Liu R, Tarnowska J, Drukala J, Ratajczak J, MitchellRA, Ratajczak MZ, Kucia M. Macrophage migration inhibitory factor is secreted byrhabdomyosarcoma cells, modulates tumor metastasis by binding to CXCR4 and CXCR7receptors and inhibits recruitment of cancer-associated fibroblasts. Mol CancerRes. 2010 Oct;8(10):1328-43. Epub 2010 Sep 22. PubMed PMID: 20861157; PubMedCentral PMCID: PMC2974061.
  • Drukala J, Urbanska K, Wilk A, Grabacka M, Wybieralska E, Del Valle L, MadejaZ, Reiss K. ROS accumulation and IGF-IR inhibition contribute tofenofibrate/PPARalpha -mediated inhibition of glioma cell motility in vitro. MolCancer. 2010 Jun 22;9:159. PubMed PMID: 20569465; PubMed Central PMCID: PMC2912247.
  • Wysoczynski M, Liu R, Kucia M, Drukala J, Ratajczak MZ. Thrombin regulates themetastatic potential of human rhabdomyosarcoma cells: distinct role of PAR1 andPAR3 signaling. Mol Cancer Res. 2010 May;8(5):677-90. Epub 2010 May 4. PubMedPMID: 20442298; PubMed Central PMCID: PMC2896479.
  • Grymula K, Tarnowski M, Wysoczynski M, Drukala J, Barr FG, Ratajczak J, KuciaM, Ratajczak MZ. Overlapping and distinct role of CXCR7-SDF-1/ITAC andCXCR4-SDF-1 axes in regulating metastatic behavior of human rhabdomyosarcomas.Int J Cancer. 2010 Dec 1;127(11):2554-68. PubMed PMID: 20162608; PubMed CentralPMCID: PMC2907445.
  • Sporniak-Tutak K, Borowczyk J, Domański L, Myśliwiec L, Drukała J. [Metabolicchanges in bone marrow in patients submitted to immunosuppressive treatment].Przegl Lek. 2010;67(7):512-8. Polish. PubMed PMID: 21387766.
  • Krzysiek-Maczka G, Michalik M, Madeja Z, Korohoda W. Involvement ofcytoskeleton in orientation of cell division in contact guided cells. Folia Biol(Krakow). 2010;58(1-2):21-7. PubMed PMID: 20420191.
  • 7Puchala J., Nessler M., Chrapusta A., Drukala J. Aktualne możliwości zastosowania matrycy Integra DRT® do regeneracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie doświadczeń własnych i przegląd piśmiennictwa. Leczenie Ran 2010; 7: 55-62
  • Korohoda W. Dlaczego wirusy, geny i priony według biologów nie są żywe? Prace komisji filozofii nauk przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności. 2010; 4: 59-75