2011

 • KATARZYNA SZPAK, EWA WYBIERALSKA, EWA NIEDZIAŁKOWSKA, MONIKA RAK, IGA BECHYNE, MARTA MICHALIK, ZBIGNIEW MADEJA, JAROSŁAW CZYŻ. DU-145 PROSTATE CARCINOMA CELLS THAT SELECTIVELY TRANSMIGRATE NARROW OBSTACLES EXPRESS ELEVATED LEVELS OF Cx43. CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS Volume 16 (2011) pp 625-637
 • Sylwia Bobis-Wozowicz, Katarzyna Miekus, Ewa Wybieralska, Danuta Jarocha, Artur Zawisz, Zbigniew Madeja, Marcin Majka. Genetically modified adipose tissue derived mesenchymal stem cells overexpressing CXCR4 display increased motility, invasiveness, and homing to bone marrow of NOD/SCID mice. Experimental Hematology 2011;39:686–696
 • Marzena Staniszewska, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Justyna Drukała. Stem cells and skin regeneration. FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA Vol. 49, No. 3, 2011 pp. 375–380
 • WŁODZIMIERZ KOROHODA, MAGDALENA KUCIA, EWA WYBIERALSKA, MAGDALENA WIANECKA-SKOCZEŃ, AGNIESZKA WALIGÓRSKA, JUSTYNA DRUKAŁA, ZBIGNIEW MADEJA. SOLUTE-DEPENDENT ACTIVATION OF CELL MOTILITY IN STRONGLY HYPERTONIC SOLUTIONS IN Dictyostelium discoideum, HUMAN MELANOMA HTB-140 CELLS AND WALKER 256 CARCINOSARCOMA CELLS. CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS Volume 16 (2011) pp 412-430
 • Justyna Drukała, Edyta Paczkowska, Magda Kucia, Elżbieta Młyńska, Andrzej Krajewski, Bogusław Machaliński, Zbigniew Madeja, Mariusz Z. Ratajczak. Stem Cells, Including a Population of Very Small Embryonic-Like Stem Cells, are Mobilized Into Peripheral Blood in Patients After Skin Burn Injury. Stem Cell Rev and Rep, published online: 15 May 2011
 • Marta Michalik, Małgorzata Pierzchalska, Anna Włodarczyk, Katarzyna Anna Woójcik, Jarosław Czyż, Marek Sanak, Zbigniew Madeja. Transition of asthmatic bronchial fibroblasts to myofibroblasts is inhibited by cell-cell contacts. Respiratory Medicine (2011) 105, 1467-1475
 • Ewa Wybieralska, Katarzyna Szpak, Andrzej Górecki, Piotr Bonarek, Katarzyna Miękus, Justyna Drukała, Marcin Majka, Krzysztof Reiss, Zbigniew Madeja, Jarosław Czyż. Fenofibrate attenuates contact-stimulated cell motility and gap junctional coupling in DU-145 human prostate cancer cell populations. ONCOLOGY reports 26: 447-453, 2011
 • Maciej Sułkowski, Urszula Gawlik-Dziki, Jarosław Czyż. Komosa ryżowa - słabo znane pseudozboże o kosmicznych właściwościach. KOSMOS Tom 60, Nr 3-4 (292-293), 2011 str. 475-481
 • Jolanta Sroka, Eliza Łączna, Monika Rak, Zbigniew Madeja. Metody badania aktywności migracyjnej i inwazyjnej komórek glejaków. Zaawansowane metody badania mózgu (XXVIII Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN), 2011, str. 93-104
 • Włodzimierz Korohoda. KOMÓRKI MACIERZYSTE – MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA I ZAGROŻENIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE I STWORZONY ŚWIAT, Biblos, Tarnów, 2011
 • Korohoda W. 2011.  Profesor  Mels van der Ploeg  (1926-2011). Pauza Akademicka