PODRĘCZNIKI

 • Korohoda W. „Fizjologia komórki". Arthur C. Giese. [red. naukowy przekładu]. PWN, Warszawa 1985, wydanie I, nakł. 7250 egz.
 • Korohoda W. Zjawiska kontaktowe. W „ Podstawy cytofizjologii". Kawiak, J., Mirek, J., Olszewska, M., Warchoł, J. [red.] PWN, Warszawa. 1985 pp. 89-101.
 • Korohoda W. „Cytoszkielet" – rozdział w podręczniku „Biofizyka dla Biologów". Praca zbiorowa po redakcją M. Byszewskiej i W. Leyko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; 349-375.
 • Korohoda W. „Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami" – rozdział w podręczniku „Podstawy cytofizjologii". Praca zbiorowa pod redakcją J. Kawiaka, J. Mireckiej, M. Olszewskiej, J. Warchoła. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; 485-500.
 • Korohoda W. „Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami" – rozdział w podręczniku „Podstawy cytofizjologii". Praca zbiorowa pod redakcją J. Kawiaka, J. Mireckiej, M. Olszewskiej, J. Warchoła. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; 485-504, wydanie piąte.
 • Marta Adamiak, Zbigniew Madeja, Ewa Zuba-Surma, "Cord Blood Stem Cells", book chapter in: Adelt Stem Cell Therapies: Alternatives to Plasticity ed: M.Z. Ratajczak; Humana Press, Springer, New York, 2014; ISBN: 978-1-49-39-1000-7
 • Stępień E. Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro. W „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I". J.Jakubowski, J. Wątroba [red]. StatSoft Kraków 2000 pp.115-124
 • Madeja Z. Wpływ homo- i heterotypowych oddziaływań komórka-komórka na aktywność ruchową komórek nowotworowych. Seria Wydawnicza Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ. Kraków 2002.
 • Korohoda W. „Information in biology" In „Information and understanding" M. Heller and J. Mączka. Polska Akademia Umiejętności, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Biblos, Kraków 2005.
 • Korohoda W. Komórki macierzyste, fakty, nadzieje a gra interesów. Plenary session of Polish Academy of Arts and Sciences. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2003/2004. pp. 132-147, Kraków 2005.
 • Kowalik S. „Chirurgia Twarzy" Copyright by MEDDP Stalowa Wola 2005– rozdział : Czynniki wpływające na gojenie się rany skóry twarzy. Kowalik S., Drukała J., Sporniak-Tutak K.. Str:417-436. ISBN 83-920903-0-6, nakład 1000 egz.
 • Korohoda W. Myśli i opinie wybranych przyrodników o emergencji i redukcjonizmie w biologii. Pp. 161- 172, [w] Struktura i Emergencja, M. Heller i J. Mączka [red], Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2006, Tarnów, nakł. 500 egz.
 • Jarosław Czyż. Reserach on gap junctions in embryonic stem cell-derived cardiogenesis and in neoplastic cell populations. Seria Wydawnicza Wydziału BBiBt UJ. Kraków 2007. Rozprawa habilitacyjna.
 • Korohoda W. i Kobos A.M. Komórka jest bardziej złożona niż kiedykolwiek przypuszczano. Str. 389-417, [w] Po drogach uczonych. W. Lohman [red.].Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności. Tom 1, Kraków 2007, nakład 700 egz.
 • Marta Adamiak, Zbigniew Madeja, Ewa Zuba-Surma, "Cord Blood Stem Cells", book chapter in: Adelt Stem Cell Therapies: Alternatives to Plasticity ed: M.Z. Ratajczak; Humana Press, Springer, New York, 2014; ISBN: 978-1-49-39-1000-7