Kursy prowadzone przez pracowników ZBK

Obecnie w Zakładzie Biologii Komórki Prowadzone są kursy :

 • Biologia komórki – (WBt-165)
 • Biologia komórki dla biochemików – (WBt-336)
 • Biomateriały w inżynierii komórki – (WBT-BCH332)
 • Introduction to Stem Cell Biology– (WBT-400E)
 • Komórki macierzyste - zastosowania w biotechnologii i medycynie– (WBt-208)
 • Komunikacja międzykomórkowa – (WBt-324)
 • Podstawy biologii komórki – (WBt-621)
 • Podstawy inżynierii tkankowej i jej wykorzystanie w medycynie – (WBt-205)
 • Practicum in cell biology (WBT-398E)
 • Praktikum z biologii komórki – (WBt-106)
 • Praktikum z cytochemii – (BCH-395)
 • Wpływ toksycznych czynników środowiska na komórki – (WBt-215)
 • Współczesne zagadnienia biologii komórki – zastosowania w medycynie regeneracyjnej – (WBT-365)