Kurs: Biomateriały w inżynierii komórki

Prowadzący: dr hab. Justyna Drukała

Wymiar godzin: 15 godzin wykładów

ECTS: 1

Semestr: letni

Miejsce: sala D106

Termin: wtorek 13.00

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biologia komórki

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest: zalecany dla studentów kierunku Biochemia

Opis kursu »

Kurs wprowadza w tematykę wykorzystania biomateriałów w organotypowych hodowlach komórek ludzkich i ich wykorzystania w praktyce klinicznej

Zagadnienia:

 • Regulacja wzrostu i różnicowania komórek pod wpływem oddziaływania komórek z macierzą zewnątrzkomórkową (morfogeneza, determinacja komórek).
 • Kontrola rozwoju tkanki in vitro (determinanty mechaniczne i chemiczne, regulacja zachowania komórek przez białka macierzy zewnątrzkomórkowej, czynniki wzrostu).
 • Modele organotypowe w inżynierii tkankowej.
 • Wytwarzanie biopolimerów, oddziaływanie komórek z biopolimerami.
 • Transplantacja hodowanych in vitro komórek i tkanek na nośnikach biopolimerowych.
 • Skóra jako produkt inżynierii tkankowej – resorbowalna struktura nośnika i kontrola jego biodegradacji.
 • Odtwarzanie struktur kostnych in vitro– nośniki.

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Materiały do wykładu »

 • Principles of Tissue Engineering, Academic Press, 2000, ed. By R.P.Lanza, R.Langer, J.Vacanti
 • Methods of Tissue Engineering, Academic Press, 2002 ed. By A.Atala, R.P.Lanza
 • LITERATURA DO POBRANIA (pdf) - INŻYNIERIA SKÓRY (1, 2, 3)
 • LITERATURA DO POBRANIA (pdf) - KOMÓRKI MACIERZYSTE (1, 2, 3, 4, 5)
 • WYKŁADY DO POBRANIA (pdf) - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)