Kurs : Komunikacja międzykomórkowa - (WBt-324)

Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Czyż

Wymiar godzin: 15 godzin wykładów

ECTS: 2

Semestr: zimowy

Miejsce: sala D104

Termin: wtorek 10:00 - 11:30 (październik - listopad)

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest zalecany dla studentów biologii specjalności – biologia komórki

Opis kursu »

Funkcja komunikacji międzykomórkowej w ontogenezie, organogenezie i patofizjologii. Kategorie komunikacji międzykomórkowej: za pośrednictwem czynników chemicznych: komunikacja „krynna", i mechanicznych: komunikacja „baryczna". Zewnątrzkomórkowe mediatory komunikacji międzykomórkowej: białka macierzy zewnątrzkomórkowej i ich funkcja w regulowaniu komunikacji za pośrednictwem międzykomórkowej wymiany bodźców chemicznych i mechanicznych. Bezpośrednia międzykomórkowa wymiana metabolitów za pośrednictwem złącz szczelinowych, plasmodesm i struktur nanotubularnych. Mechanizmy regulacji funkcji złącz szczelinowych i ich rola w homeostazie i organogenezie. Funkcja złącz szczelinowych w toku rozwoju nowotworów. Techniki analizy funkcji złącz szczelinowych. Funkcja integryn i CAMs w komunikacji międzykomórkowej. Oddziaływania komórka - mikrośrodowisko, a różnicowanie komórek macierzystych i rozwój nowotworów.

Warunkiem zaliczenia kursu  jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Materiały »

  • J.Czyż. Research on gap junctions in embryonic stem cell-derived cardiogenesis and in neoplastic cell populations; Seria Wydawnicza WBBiB UJ, 2007
  • Wykłady do pobrania (1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7.pdf)