Kurs : Podstawy inżynierii tkankowej i jej wykorzystanie w medycynie - (WBt-205)

Prowadzący: dr hab. Justyna Drukała

Wymiar godzin: 15 godzin wykładów

ECTS: 2

Semestr: letni

Miejsce: sala D107

Termin: czwartek 10.00

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biologia komórki

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest:

 • obowiązkowy dla studentów biotechnologii medycznej
 • zalecany dla studentów biologii specjalizacji – biologia komórki

Opis kursu »

Kurs wprowadza w tematykę organotypowych hodowli komórek ludzkich i ich wykorzystania w praktyce klinicznej.

Zagadnienia:

 • Regulacja wzrostu i różnicowania komórek poprzez oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową: uporządkowanie komórek w wyżej zorganizowanie struktury; dynamika oddziaływań komórek z macierzą zewnątrzkomórkową; białka macierzy zewnątrzkomórkowej i ich ligandy;
 • morfogeneza a inżynieria tkankowa. Kontrola rozwoju tkanki in vitro: determinanty mechaniczne i chemiczne; regulacja zachowania komórek przez białka macierzy zewnątrzkomórkowej; czynniki wzrostu w gojeniu ran;
 • Modele organotypowe w inżynierii tkankowej.
 • Biomateriały i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej: wytwarzanie biopolimerów; oddziaływanie komórek z biopolimerami.
 • Transplantacja hodowanych in vitro komórek i tkanek: bankowanie; immunomodulacja.
 • Skóra jako produkt inżynierii tkankowej: gojenie ran;
 • Ekwiwalenty skóry właściwej. Terapia genowa w inżynierii tkankowej.
 • Pluripotencjalne komórki macierzyste w inżynierii tkankowej.

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Materiały do wykładu »

 • Principles of Tissue Engineering, Academic Press, 2000, ed. By R.P.Lanza, R.Langer, J.Vacanti
 • Methods of Tissue Engineering, Academic Press, 2002 ed. By A.Atala, R.P.Lanza
 • LITERATURA DO POBRANIA (pdf) - INŻYNIERIA SKÓRY (1, 2, 3)
 • LITERATURA DO POBRANIA (pdf) - KOMÓRKI MACIERZYSTE (1, 2, 3, 4, 5)
 • WYKŁADY DO POBRANIA (pdf) - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)