Kurs : Praktikum z cytochemii - (BCH-395)

Prowadzący:

 • dr hab. Marta Michalik (koordynator)
 • prof. dr hab.Jarosław Czyż, dr hab. Marta Michalik, mgr Monika Rak, dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ (prowadzący wybrane ćwiczenia)

Wymiar godzin:

 • 30 godzin wykładów
 • 30 godzin zajęć laboratoryjnych

ECTS: 4

Semestr: letni

Miejsce:

 • zajęcia laboratoryjne: sala ćwiczeń - C110 oraz laboratoria ZBK
 • wykłady: sala D107

Termin »

 • wykład: czwartek 14.00-15.30 (zgodnie z harmonogramem)
 • grupy ćwiczeniowe:
  • środa           14.00–18.30 
  • czwartek       14.00–18.30

Liczba grup zależy od liczby zgłoszonych studentów.

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biologia komórki dla biochemików lub dowolnego kursu Biologia komórki (wykłady + ćwiczenia) w wymiarze minimum 60 godzin

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest zalecany dla studentów III roku studiów licencjackich z biochemii oraz zainteresowanych studentów z innych kierunków, np. biofizyki, biotechnologii.

Opis kursu »

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu jest: 

 • zaliczenie poszczególnych ćwiczeń praktycznych
 • zaliczenie kolokwium końcowego.

Kolokwium zaliczeniowe (końcowe) – w formie pisemnej – będzie obejmowało zakres materiału przekazany przez prowadzących na wykładach oraz na ćwiczeniach.

Ocena z kursu jest średnią ważoną ocen z poszczególnych zajęć laboratoryjnych (50%) i kolokwium zaliczeniowego (50%)

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych »

Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest

 • zaliczenie kolokwium cząstkowego (na ocenę),
 • wykonanie ćwiczenia
 • przygotowanie sprawozdania (dotyczy wybranych ćwiczeń)

Materiały »

Instrukcje do poszczególnych zajęć laboratoryjnych zostaną zamieszczone lub uaktualnione najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem tych zajęć.

Zagadnienia do ćwiczeń:

 1. Ćwiczenia organizacyjne - organizacja oraz bezpieczeństwo pracy w laboratorium biologicznym (.doc)
 2. Barwienia immunofluorescencyjne (.pdf)
 3. Wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach funkcji złącz szczelinowych (.pdf).
 4. Izolacja komórek szpiku kostnego w celu identyfikacji wybranych populacji komórek macierzystych technikami cytometrycznymi (.pdf).
 5. Analiza cyklu komórkowego z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej (.pdf)
  Materiały dodatkowe:
      a) Zastosowanie cytometrii przepływowej do oznaczania zawartości DNA u roslin. Elwira Śliwińska (.pdf)
      b) Analysis of Cell Cycle by Flow Cytometry. Piotr Pozarowski and Zbigniew Darzynkiewicz (.pdf)
 6. Cytobiochemiczne metody przyżyciowej analizy wybranych struktur subkomórkowych i homeostazy komórki w czasie rzeczywistym (.pdf)

 

Wykłady:

 1. Cytochemia klasyczna i immunocytochemia w biologii komórki (https://drive.google.com/open?id=0B3dJY8y8_8rWSzZOTDNQZDNKcE0)
 2. Metody cytometrii przepływowej - zastosowania w biologii komórki oraz diagnostyce medycznej (.pdf)
 3. Cytochemiczne metody w identyfikacji oraz badaniach funkcji komórek macierzystych oraz ich pochodnych
 4. Komunikacja międzykomórkowa - między biologią a cytochemią (.pdf).
 5. Cytobiochemiczne metody przyżyciowej analizy jakościowej i ilościowej struktur subkomórkowych i homeostazy komórki (https://drive.google.com/open?id=0B3dJY8y8_8rWbWNzVXZmekhKT2s)