Kurs : Wpływ toksycznych czynników środowiska na komórki - (WBt-215)

Prowadzący: dr hab. Jolanta Sroka

Wymiar godzin: 15 godzin wykładów

ECTS: 2

Semestr: zimowy

Miejsce: sala D104

 Termin: wtorek 10.00-11.30 (grudzień/styczeń)

Wymagania wstępne: zaliczenie kursów Biochemia i Biologia komórki

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest zalecany dla studentów biologii specjalizacji – biologia komórki

Opis kursu »

Wykład obejmuje biologiczne skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego głównie przez związki metaloorganiczne wywołane postępującą industrializacją oraz upowszechnieniem stosowania środków ochrony roślin. Zostaną omówione między innymi organiczne pochodne cyny i ołowiu jako najczęściej występujące źródła zanieczyszczeń oraz ich wpływ na komórki zwierzęce zarówno prawidłowe jak i nowotworowe. W ramach wykładu rozpatrywany będzie wpływ tych związków na: żywotność i wzrost komórek, strukturę błony komórkowej, migrację i chemotaksję komórek, organizację cytoszkieletu, przekazywanie sygnału w komórce.

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Harmonogram zostanie umieszczony po rozpoczęciu kursu

Materiały »

  • Toksykologia środowiska. Stanley E. Manahan
  • Toksykologia. Witold Seńczuk
  • Druga twarz tlenu. Grzegorz Bartosz
  • Udział reaktywnych form tlenu i reduktazy tioredoksyny w regulacji migracji komórek. Jolanta Sroka i Zbigniew Madeja (PDF)
  • Wykłady do pobrania znajdują się na platformie Pegaz