Kurs : Współczesne zagadnienia biologii komórki – zastosowania w medycynie regeneracyjnej - (WBt-365)

Prowadzący: dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ

Wymiar godzin: seminarium (24 godziny) + wykład (6 godzin)

Semestr: zimowy

ECTS: 2

Miejsce: sala D105

Termin: poniedziałek 17.30 – 19.00

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biologia komórki WBt-BT165 oraz znajomość j. angielskiego

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Opis kursu »

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z najnowszą literaturą naukową z zakresu biologii komórki ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych oraz ich praktycznego zastosowania w medycynie regeneracyjnej. Szczególny nacisk merytoryczny zostanie położony na zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami w terapiach eksperymentalnych wykorzystujących komórki macierzyste oraz ich pochodne, zarówno w modelach przedklinicznych, jak i w badaniach klinicznych.

Kurs będzie obejmował 1) część wykładową mającą na celu wprowadzenie uczesników kursu w podstawowe zagadnienia poruszane w wybranych grupach artykułów naukowych (3 wyklady po 2 godziny) oraz 2) część seminaryjną (24 godziny) obejmującą prezentacje oraz dyskusje wybranych publikacji naukowych z w/w tematyki. Prezentacje artykułów naukowych będą przygotowywane przez uczestników kursu pod kierunkiem prowadzącego w formie referatów naukowych obowiązujących na zjazdach i konferencjach naukowych.

Szczególny nacisk będzie położony na aktywność uczestników w dyskusjach naukowych prowadzonych w czasie zajęć, posługiwanie się termonologią naukową oraz profesjonalne przygotowanie prezentacji naukowych w języku angielskim.