Tematyka prac magisterskich

  • Biotechnologia komórkowa - zastosowania kliniczne
  • Migracja i komunikacja międzykomórkowa w procesach tworzenia przerzutów nowotworowych
  • Wpływ naturalnych substancji pochodzenia roślinnego na cechy komórek nowotworowych decydujące o ich inwazyjności
  • Mechanizmy fenotypowego różnicowania komórek w stanach fizjologicznych (gojenie ran) i patologicznych (astma, choroby zwłóknieniowe, nowotwory).
  • Komórki macierzyste i mikrofragmenty komórkowe jako narzędzie w regeneracji tkanek.