Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek luminescencyjno/fluorescencyjny z modułem i oprogramowaniem sterującym INFINITE M200PRO firmy Tecan

Wielodetekcyjny, modułowy czytnik wyposażony w dwa podwójne monochromatory, metody detekcji: fluorescencja z góry, luminescencja, wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania, wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +5C do +42C, do pomiarów z płytek od 6–384 dołkowych.
POMIARY FLUORESCENCJI: możliwość odczytu z opóźnieniem czasowym funkcja TRF – opóźnienie odczytu: 0 – 2000s, zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie: 230-850 nm, emisja: 280-850 nm, czułość odczytu fluorescencji 1 fmol/ dołek, możliwość wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej)
POMIARY LUMINESCENCJI: luminescencja dwubarwna wraz z systemem liczenia fotonów, czułość luminescencji błyskowej 1 fmol ATP/ dołek