Metody Elektroforetyczne

  • Aparat do transferu, model MiniTrans-Blot Electrophoretic Trans-Cell (BioRad)
  • Aparat do elektroforezy horyzontalnej DNA I RNA, model SubMini (Kucharczyk)
  • Aparat do elektroforezy, model MiniProtean 3 Cell (BioRad)
  • Zestaw do elektroforezy MINIPOL2 i MINITRANS (Kucharczyk)
  • MicroChemi DNR Bio-Imaging System - system do  analizy jakościowej i ilościowej  chemiluminescencji