Mikroskopy

Automatyczny mikroskop fluorescencyjny Leica DMI6000B wersja AF7000 »

Automatyczny mikroskop fluorescencyjny umożliwiający oprócz aplikacji opisanych dla mikroskopu Leica DM IRE2 również szybkie pomiary ratiometryczne oraz wykorzystanie technik FRET i TIRF.

 

 

 

 

 

W szczególności mikroskop posiada:

 • wyposażenie do fluorescencji, kontrastu IMC i DIC
 • obiektywy LD: 10x, 20x, 40x oraz oil: 40x, 63x, 100x
 • oświetlacz fluorescencyjny EL 6000
 • laser argonowy
 • stolik skanujący
 • inkubator typ BL z kontrolą CO2
 • w dwie cyfrowe chłodzone kamery CCD (12 bitowa Leica DFC360 FX i 14 bitowa  Hamamatsu 9100-02 EM-CCD High Speed Set)
 • system AF7000, dwumonitorowy z oprogramowaniem do dekonwolucji, obrazowania 3D, kolokalizacji sygnałów oraz analiz FRET, FURA2 i TIRF
 • stół antywibracyjny
 • filtry fluorescencyjne wąskopasmowe (cztery zestawy: A4; L5; N3; Y5)
 • filtr trójpasmowy :UV, niebieski, zielony, z wąskopasmowymi filtrami emisyjnymi:BP 465/20, BP 530/30 iBP 640/40 do układu IFW
 • wyposażenie do technik FRET i FURA2 oraz system do szybkiej akwizycji obrazu
 • wyposażenie do techniki TIRF

Automatyczny mikroskop fluorescencyjny Leica DM IRE2 »

LeicaAutomatyczny mikroskop fluorescencyjny Leica DM IRE2 wyposażony jest w cyfrową chłodzoną kamerę CCD umożliwiający m.in. akwizycję obrazu w trybie „time-lapse" z możliwością dowolnego projektowania przez użytkownika trybu pracy (ustawianie parametrów pracy kamery, otwierania i zamykania migawek, zmian filtrów, ustawiania odstępów czasowych, zmiany położenia stolika zarówno w płaszczyźnie xy jak i z, możliwość prowadzenia rejestracji obrazów z kilku miejsc preparatu w czasie jednej sekwencji). Oprogramowanie zarządzające systemem pozwala jednocześnie na akwizycję obrazów mikroskopowych w trybie „z-stack" i złożone operacje na plikach graficznych, w tym ich dekonwolucję (dekonwolucja w oparciu o funkcje rozproszenia (ang. point-spread function – PSF)) wyliczaną przez program lub uzyskaną w wyniku pomiaru przez użytkownika, dynamiczne sekcjonowanie preparatów, pomiary i analiza obiektów dwu- lub trójwymiarowych (określenie powierzchni, kształtu, obwodu, położenia obiektu, parametry fotometryczne obiektu– sumaryczne i średnia wartość pikseli z analizowanego regionu itp.)

Mikroskop odwrócony Olympus IMT-2 »

Mikroskop odwrócony Olympus IMT-2 z optyką do kontrastu fazowego, kontrastu interferencyjnego Nomarskiego oraz epifluorescencji współpracujący z kamerami CCD i komputerowym zestawem do rejestracji i analizy obrazu

Mikroskop Leitz Orthoplan z optyką do kontrastu fazowego i epifluorescencji »

Mikroskop Leitz Orthoplan z optyką do kontrastu fazowego i epifluorescencji wyposażony w fotopowielacze do pomiarów fluorescencji, kamery chłodzone CCD o wysokiej czułości, sprzężony z komputerem zaopatrzonym w programy do ilościowej analizy fotometrycznej w świetle widzialnym i UV

Mikroskop odwrócony Olympus CK-40 »

Mikroskop odwrócony Olympus CK-40 sprzężony z aparatami cyfrowymi Olympys Digital Camera C3040 ZOOM oraz Canon PC1130

Mikroskop odwrócony Olympus CK-40 »

Mikroskop odwrócony Olympus CK-40 sprzężony z układem do videomikroskopii