Real-Time PCR 7500Fast System

System 7500Fast Real-Time PCR firmy Applied Biosystems to nowoczesne urządzenie umożliwiające detekcję oraz ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych. Połączenie funkcji termocyklera z rejestracją fluorescencji pozwala na zmierzenie akumulacji produktów PCR powstałych w poszczególnym cyklu reakcji w czasie rzeczywistym. Oprócz standardowego trybu pracy, system 7500Fast pozwala na ponad dwukrotne skrócenie czasu trwania reakcji (do poniżej 40 minut), dzięki wyposażeniu w specjalny termoblok typu Fast. Model 7500Fast jest również jednym z najczulszych aparatów wprowadzonych na rynek przez firmę. Głównym zastosowaniem urządzenia w naszym laboratorium jest analiza ekspresji genów, głównie z zastosowaniem względnej analizy porównawczej ilości kopii (RQ – relative quantitation). Ponadto, system ma wiele innych zastosowań, m.in. ocena bezwzględnego poziomu ekspresji, detekcja patogenów, oznaczanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP). Pięciokanałowy system detekcji umożliwia korzystanie z szerokiej gamy barwników, takich jak: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3®, ROXTM/Texas Red® oraz  Cy5®.