mgr Dawid WNUK

pokój nr C125
tel. (12) 664 6147
e-mail: dawid.wnuk@doctoral.uj.edu.pl


doktorant
(promotor: dr hab Marta Michalik)

2014 – mgr biologii, specjalność: biologia komórki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

2017 – pełnomocnik systemów zarządzania, auditor systemów jakości (kurs akredytowany w IRCA - International Register of Certificated Auditors), menedżer systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Lloyd's Register Quality Assurance) – studia podyplomowe „Zarządzanie i audyt”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

 • 6 miesięczny staż biznesowo - naukowy Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych CELL-MOL-TECH w ramach dotacji projakościowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych. Elpharma S.C.
 • Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (dziedzina nauk biologicznych) 2017/2018
 • Laureat stypendium doktoranckiego w ramach projektu z programu OPUS 9 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016-2019)
 • Laureat stypendium naukowego im. J. Zurzyckiego w roku akademickim 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • Laureat stypendium projakościowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2016/2017; 2017/2018
 • Laureat stypendium Federation of European Biochemical Societies 2017; Konferencja FEBS

Zainteresowania Badawcze »

 • Fenotypowa transformacja fibroblastów w miofibroblasty (FMT) podczas procesu gojenia ran oraz w przebiegu chorób zwłóknieniowych i astmy oskrzelowej
 • Szlaki sygnalizacji receptorowej i transdukcja sygnału w komórkach prawidłowych i nowotworowych
 • Wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego, porostowego w leczeniu chorób o podłożu zwłóknieniowym i chorób nowotworowych (we współpracy z Wydziałem Farmacji UJ)
 • Heterogenność fenotypowa populacji komórek nowotworowych i ich oporność na cytostatyki (poszukiwanie skutecznych substancji czynnych o działaniu przeciwnowotworowym)
 • Badania właściwości biologicznych nowo syntetyzowanych (we współpracy z Wydziałem Chemii UJ) związków o potencjalnym wykorzystaniu jako nośniki leków
 • Hodowle in vitro ludzkich komórek okrzelowych (nabłonki, fibroblasty) w modelach 3D: ALI oraz EMTU jako narzędzie do badań interakcji międzykomórkowych w modelach chorób układu oddechowego (we współpracy z Kliniką Pulmunologii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ)

Wybrane Publikacje »

 1. Kwolek Urszula; Nakai Keita; Pluta Anna; Zatorska Maria; Wnuk Dawid; Lasota Sławomir, Bednar Jan, Michalik Marta, Yusa Shin-ichi; Kepczynski Mariusz (2017) Polyion Complex Vesicles (PICsomes) from Strong Copolyelectrolytes. Stability and in vitro Studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Elsevier, IF(2016): 3.887, IF(5-years): 4.295
 2. Paw Milena; Borek Izabela; Wnuk Dawid; Ryszawy Damian; Piwowarczyk Katarzyna; Kmiotek Katarzyna; Wojcik-Pszczola Katarzyna; Pierzchalska Malgorzata; Madeja Zbigniew; Sanak Marek; Blyszczuk Przemyslaw; Michalik Marta; Czyz Jaroslaw (2017) Connexin43 Controls the Myofibroblastic Differentiation of Bronchial Fibroblasts from Asthmatic Patients, American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology,Am Thoracic Soc, IF(2016): 4.100, IF(5-years): 3.968
 3. Galanty Agnieszka; Koczurkiewicz Paulina; Wnuk Dawid; Paw Milena; Karnas Elzbieta; Podolak Irma; Wegrzyn Michal; Borusiewicz Magdalena; Madeja Zbigniew; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2017) Usnic acid and atranorin exert selective cytostatic and anti-invasive effects on human prostate and melanoma cancer cells, Toxicology in Vitro, 40, 161-169, Elsevier, IF(2016): 2.866, IF(5-years): 3.103
 4. Sarna Michal; Olchawa Magdalena; Zadlo Andrzej; Wnuk Dawid; Sarna Tadeusz; (2017) The nanomechanical role of melanin granules in the retinal pigment epithelium, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 13, 3, 801-807, Elsevier; IF(2016):5.720, IF(5-years): 6.379
 5. Koczurkiewicz Paulina; Kowolik Ewa; Podolak Irma; Wnuk Dawid; Piska Kamil; Labedz-Maslowska Anna; Wojcik-Pszczola Katarzyna; Pekala Elzbieta; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2016) Synergistic cytotoxic and anti-invasive effects of mitoxantrone and triterpene saponins from Lysimachia ciliata on human prostate cancer cells, Planta Medica, 82, 18, 1546-1552, Georg Thieme Verlag KG; IF(2016): 2.342, IF(5-years): 2.356
 6. Pilat Anna; Sarna Michal; Wnuk Dawid; Sarna Tadeusz; (2016) 178-Oxidative, Morphological and Mechanical Changes in ARPE-19 Cells Induced by Lipofuscin-Mediated Photic Stress, Free Radical Biology and Medicine, 100, S87-S88, 2016, Pergamon, IF(2016): 5.606, IF(5-years): 5.886 (publ. pokonferencyjna)
 7. Wnuk Dawid; Kmiotek Katarzyna; Ryszawy Damian; Paw Milena; Michalik Marta; (2016) Inhibition of RhoA pathway decreases formin-related genes expression and TGF-β1-induced fibroblast to myofibroblast transition of bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients, Respirology, 21, 213-213, Wiley-Blackwell, IF(2016): 3.256, IF(5-years): 3.183 (publ. pokonferencyjna)
 8. Ryszawy Damian; Wnuk Dawid; Karnas Elzbieta; Paw Milena; Madeja Zbigniew; Michalik Marta; (2016) Endocytosis may be involved in asthma development by regulation of TGF-β-dependent human bronchial fibroblasts to miofibroblast transition, Respirology, 21, 213-213, Wiley-Blackwell, IF(2016): 3.256, 5-years IF: 3.183 (publ. pokonferencyjna)
 9. Pilat Anna; Sarna Michal; Wnuk Dawid; Olchawa Magdalena; Sarna Tadeusz; (2016) Aging and antioxidants differentially modulate the effect of phagocytized lipofuscin granules on expression of antioxidant enzymes in ARPE-19 cells, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57, 12, 6044-6044, The Association for Research in Vision and Ophthalmology; IF(2016): 3.303, IF(5-years): 3.786 (publ. pokonferencyjna)
 10. Wojcik-Pszczola Katarzyna; Hincza Kinga; Wnuk Dawid; Kadziolka Dominika; Koczurkiewicz Paulina; Sanak Marek; Madeja Zbigniew; Pekala Elzbieta; Michalik Marta; (2016) Pentoxifylline and its active metabolite lisofylline attenuate transforming growth factor β1-induced asthmatic bronchial fibroblast-to-myofibroblast transition, Acta Biochimica Polonica 63, 3, IF (2016): 1.159, IF(5-years): 1.491
 11. Sarna Michal; Wojcik Katarzyna; Hermanowicz Pawel; Wnuk Dawid; Burda Kvetoslava; Sanak Marek; Czyz Jaroslaw; Michalik Marta; (2015) Undifferentiated bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients display higher elastic modulus than their non-asthmatic counterparts, PLoS One,10, 2, e0116840, Public Library of Science, IF(2016): 2.806, IF(5-years): 3.394