mgr Joanna STALIŃSKA

pokój nr 1/33 (Małopolskie Centrum Biotechnologii)
tel.  (12) 664 6044
e-mail: joanna.stalinska@doctoral.uj.edu.pl

 

doktorantka (opiekun: dr hab. Justyna Drukała)

2013 – licencjat z biologii

2015 – mgr biotechnogii

stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim