mgr Katarzyna KMIOTEK-WASYLEWSKA

pokój: -1/31 (MCB)


e-mail: katarzyna.kmiotek@doctoral.uj.edu.pl


doktorantka
(promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma)

2014 – mgr biotechnologii
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim

2013 – mgr neurobiologii
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

Laureatka stypendium magistranckiego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2012-2015)

Zainteresowania Badawcze »

  • Biologia komórek macierzytych
  • Badanie i wykorzystanie bioaktywnych mikrofrogamentów z komórek macierzystych (prawidłowych i modyfikowanych genetycznie) w medycynie regeneracyjnej
  • Molekularne mechanizmy schorzeń neuropsychiatrycznych