mgr Marta ADAMIAK

pokój nr C119B
tel. (12) 664 6227
e-mail: marta.adamiak@uj.edu.pl


doktorantka
(promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma)

2011 – mgr biotechnologii
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim
 

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

  1. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster na konferencji World Conference on Regenerative Medicine (21-23 października 2015, Lipsk) za poster „Transcriptomic and proteomic profiling identifies extracellular vesicles from iPS cells as potential therapeutic tool for cardiovascular disease"
  2. Staż w ramach programu Erasmus Praktyka, organizowanego przez konsorcjum utworzone przez UJ i CIRS w Division of Biochemistry and Cell Biology, Utrecht University w Holandii (czerwiec-wrzesień 2014)
  3. Laureatka stypendium doktoranckiego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2012-2015)

Zainteresowania Badawcze »

  • komórki macierzyste i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej,
  • pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (ang. Extracellular vesicles, EV) i ich rola w komunikacji międzykomórkowej.

Wybrane Publikacje »

  1. Sylwia Bobis-Wozowicz, Katarzyna Kmiotek, Małgorzata Sekuła, Sylwia Kędracka-Krok, Elżbieta Kamycka, Marta Adamiak, Urszula Jankowska, Anna Madetko-Talowska, Michał Sarna, Mirosław Bik-Multanowski, Jacek Kołcz, Dariusz Boruczkowski, Zbigniew Madeja, Buddhadeb Dawn i Ewa K. Zuba-Surma. Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Microvesicles Transmit RNAs and Proteins to Recipient Mature Heart Cells Modulating Cell Fate and Behavior. Stem Cells. 2015 Sep;33(9):2748-61
  2. Ewa K. Zuba-Surma, Marta Adamiak, Buddhadeb Dawn. 2015. Stem Cell Extracellular Vesicles: A Novel Cell-Based Therapy For Cardiovascular Diseases. W: Yaoliang Tang, Buddhadeb Dawn. Mesenchymal Stem Cell Derived Exosomes. Elsevier Academic Press
  3. Marta Adamiak, Zbigniew Madeja, Ewa K. Zuba-Surma. 2014. Cord Blood Stem Cells. W: Mariusz Z. Ratajczak, Adult Stem Cell Therapies: Alternatives to Plasticity. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine. Springer New York