mgr Tomasz WRÓBEL

pokój nr C119B
tel. (12) 664 6227
e-mail
: t.wrobel@doctoral.uj.edu.pl


doktorant
(promotor: prof. dr hab. Jarosław Czyż)

2016 – mgr biochemii
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zainteresowania Badawcze »

  • Heterogenność fenotypowa i ewolucja populacji komórek nowotworowych
  • Wpływ fenofibratu na potencjał inwazyjny komórek raka prostaty
  • Udział nowotworowych komórek macierzystych (CSC) w wykształcaniu oporności na terapie
  • Wpływ białek Snail-1 i Cx43 na zmiany fenotypowe komórek raka prostaty i glejaka wielopostaciowego