mgr Anna ŁABĘDŹ-MASŁOWSKA

pokój nr C122
tel.  (12) 664 61 83
e-mail: anna.labedz-maslowska@uj.edu.pl

samodzielny biolog

doktorantka (opiekun: dr hab. Ewa Zuba-Surma)

2010 – mgr biologii, specjalność biochemia
stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim
opiekun pracy dyplomowej: dr Ibeth Guevara-Lora

2011 – „Asystent" oraz „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008" (studia podyplomowe pt. „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg Normy  ISO 9000" zrealizowane na Politechnice Krakowskiej)

 

Staże Naukowe i Wyróżnienia »

  1. P.P.-F. „Apipol-Farma"- Laboratorium Analiz Klasycznych i Fizykochemicznych, Pracownia HPLC, Myślenice (2010-2011)
  2. Wyróżnienie w Konkursie Studenckich Prac Dyplomowych w Naukach o Zdrowiu „Wiedza dla zdrowia", LWSZP, Zielona Góra (2010)

Zainteresowania Badawcze »

  • Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem komórek VSELs.
  • Optymalizacja warunków ekspansji komórek VSELs w celu ich zastosowania w regeneracji mięśnia sercowego.

Wybrane Publikacje »

  1. Ibeth Guevara-Lora, Anna Labedz, Joanna Skrzeczynska-Moncznik,  Andrzej Kozik. "Bradykinin and des-Arg10-kallidin enhance the adhesion of polymorphonuclear leukocytes to extracellular matrix proteins and endothelial cells". Cell Communication and Adhesion 2011 (DOI: 10.3109/15419061.2011.617854)