dr Eliza ZIMOLĄG

pokój nr C129
tel. (12) 664 6188
e-mail: eliza.zimolag@uj.edu.pl
 

2009 – mgr biotechnologii

2016 – dr


stopień uzyskany w Uniwersytecie Jagiellońskim
 

Zainteresowania Badawcze »

 • Migracja komórek prawidłowych i nowotworowych
 • Mechanizmy elektrotaksji komórek
 • Przebieg i regulacja procesu gojeni a rany
 • Zastosowanie przeszczepów autologicznych komórek naskórka, skóry właściwej oraz mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej

Wybrane Publikacje »

 1. Zimolag E, Borowczyk-Michalowska J, Kedracka-Krok S, Skupien-Rabian B, Karnas E, Lasota S, Sroka J, Drukala J, Madeja Z. Electric field as a potential directional cue in homing of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to cutaneous wounds. Biochim Biophys Acta. Epub 2016 Nov 15;1864(2):267-279.
 2. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Waligorska A, Dobrucki J, Madeja Z, Drukala J. Stage-specific Embryonic Antigen-4 (SSEA-4) as a novel marker of ductal cells of human eccrine sweat glands. Br J Dermatol. Epub 2016 Oct 31.
 3. Sroka J, Krecioch I, Zimolag E, Lasota S, Rak M, Kedracka-Krok S, Borowicz P, Gajek M, Madeja Z. Lamellipodia and Membrane Blebs Drive Efficient Electrotactic Migration of Rat Walker Carcinosarcoma Cells WC 256. PLoS One. 2016 Feb 10;11(2):e0149133.
 4. Krecioch I, Madeja Z, Lasota S, Zimolag E, Sroka J. The role of microtubules in electrotaxis of rat Walker carcinosarcoma WC256 cells. Acta Biochim Pol. 2015;62(3):401-6.
 5. Zuber A, Borowczyk J, Zimolag E, Krok M, Madeja Z, Pamula E, Drukala J. Poly(L-lactide-co-glycolide) thin films can act as autologous cell carriers for skin tissue engineering. Cell Mol Biol Lett. 2014 Jun;19(2):297-314.
 6. Kozdęba M, Borowczyk J, Zimoląg E, Wasylewski M, Dziga D, Madeja Z, Drukala J. Microcystin-LR affects properties of human epidermal skin cells crucial for regenerative processes. Toxicon. 2014 Mar;80:38-46.
 7. Borowczyk J, Laczna E, Sporniak-Tutak K, Madeja Z, Drukala J. Mycophenolic acid affects basic functions of human keratinocytes in the IMPDH-dependent manner. Biochem Cell Biol. 2013 Oct;91(5):333-40.
 8. Baran B, Bechyne I, Siedlar M, Szpak K, Mytar B, Sroka J, Laczna E, Madeja Z, Zembala M, Czyz J. Blood monocytes stimulate migration of human pancreatic carcinoma cells in vitro: the role of tumour necrosis factor - alpha. Eur J Cell Biol. 2009 Dec;88(12):743-52. Epub 2009 Sep 25.