dr Julia BOROWCZYK-MICHAŁOWSKA

pokój nr C129
tel. (12) 664 6189
e-mail: julia.borowczyk@uj.edu.plspecjalista biolog

2009 – mgr biotechnologii

2016 – dr


stopnie uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zainteresowania Badawcze »

  • Izolacja i hodowla ludzkich komórek skóry.
  • Wpływ stosowanych klinicznie leków immunosupresyjnych na procesy regeneracji skóry.
  • Aplikacja kliniczna autologicznych keratynocytów ludzkich w leczeniu oparzeń i trudno gojących się ran.
  • Identyfikacja i właściwości biologiczne komórek macierzystych w regeneracji skóry, ze szczególnym uwzględnieniem komórek VSELs.

Wybrane Publikacje »

  1. Sporniak-Tutak K., Borowczyk J., Domański L., Myśliwiec L., Drukala J. „Zmiany metaboliczne w tkance kostnej u pacjentów poddanych leczeniu immunosupresyjnemu" Przegląd Lekarski 2010;  67: 512-5.